Werkwijze

Iedere (jong)volwassene en zijn of haar situatie is uniek. Daarom biedt Compleet Zorg Achterhoek maatwerk. Wanneer de jongere hulp of begeleiding nodig heeft dan zijn we altijd beschikbaar. We kijken wat hem of haar drijft en pakken samen de sociale, persoonlijke en zorgproblemen aan. Vertrouwen en toekomstgericht werken, daar gaat het om.

Aanpak zorg en begeleiding

Tijdens een kennismakingsgesprek krijgen we een helder beeld van de situatie, de hulpvraag en wat er al aan zorg en begeleiding is verleend. Op basis hiervan beoordelen we of de situatie van de jongere aansluit bij onze visie en werkwijze. Zo ja, dan zal er tijdens een intakegesprek dieper in worden gegaan op de te bereiken doelen en informeren we de cliënt over onze aanpak. Dit zodat we samen een eerste begeleidingsplan kunnen uitwerken die we elk (half) jaar evalueren. Zo krijgen we een goed beeld van het resultaat en de vorderingen.

Vaste begeleider

Compleet Zorg Achterhoek zoekt samen naar echte oplossingen. Vanuit de overtuiging dat we de (jong)volwassenen beter kunnen helpen met een vaste begeleider, zodat je samen een vertrouwensband op kan bouwen als basis voor de samenwerking. We werken samen aan de ontwikkeling en spelen in op de behoefte. Daarbij overtuigen we de jongeren van hun eigen krachten en vermogen. Deskundig, met een enorme betrokkenheid en enthousiasme en recht door zee!

Maak een afspraak

“Duidelijke en persoonlijke begeleiding op maat!”

Stevige basis

Duurzaam sociaal gedrag en actief burgerschap beginnen met een stevige basis om te kunnen werken aan een zelfstandige toekomst. In onze aanpak proberen we dan ook zoveel mogelijk het gezin en het netwerk van de jongere te betrekken.
Wil je meer weten of de werkwijze van Compleet Zorg Achterhoek? Neem dan contact op of kom langs op ons kantoor in Doetinchem.

 

  • Vertrouwen en toekomstgericht werken.
  • Deskundig, met een enorme betrokkenheid.
  • Enthousiast en recht door zee.

Maak een afspraak

Mark Maathuis / Dennis Apenhorst

06 206 02 726